Oferta

Europol 1 Sp . z o.o. świadczy następujące usługi w zakresie:

Robót ziemnych, robót brukarskich i prac drogowych w szczególności: 
 • Wykonanie chodników, parkingów , placów z kostki betonowej (układanej ręcznie lub maszynowo), granitowej, płyt betonowych lub granitowych;
 • Wykonanie podbudów z pospółki, tłucznia, betonu;
 • Ustawienie krawężników betonowych, granitowych, klejonych, gwoździowanych;
 • Ustawienie obrzeży betonowych, granitowych, metalowych;
 • Naprawa nawierzchni drogowych brukowych;
 • Budowa dróg od podstaw;
 • Wykonanie rowów przydrożnych oraz ich renowacja;
 • Wykonanie umocnień rowów lub przyczółków obiektów mostowych elementami betonowymi;
 • Wykonywanie wykopów pod fundamenty, makro niwelacje terenu;
 • Wykonanie nasypów pod drogi;
 • Budowa kanalizacji deszczowych, przykanalików wraz ze studzienkami;
 • Wykonanie ścieków przykrawężnikowych z elementów prefabrykowanych lub kostki betonowej, granitowej.
 • Wykonanie elementów małej architektury oraz murków z kamieni, otoczaków;
 • Prace rozbiórkowe wraz z recyklingiem gruzu;
 • Transport materiałów sypkich, betonowych elementów nawierzchni  oraz gruzu;
 • Sprzedaż elementów betonowych i materiałów sypkich na terenie Polski
Prace wykończeniowe w szczególności: 
 • Prace rozbiórkowe;
 • Ścianki karton – gips;
 • Sufity podwieszane – system Hunter Douglas. Amstrong oraz inne podobne
 • tynki zewnętrzne maszynowe
 • termorenowacje obiektów
 • prace murarskie – budowa domów z cegły, od fundamentu
 • prace dekarskie
 • prace hydrauliczne
 • układanie glazury/terakoty